1981. Przygotowania do stanu wojennego

W sierpniu 1981 roku w Moskwie wydrukowano obwieszczenia Rady Państwa dotyczące wprowadzenia stanu wojennego.

Władze komunistyczne w Polsce rok wcześniej w czasie strajków 1980 roku rozpoczęły przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego. Rejestracja „Solidarności” 10 listopada 1980 roku była tylko przykrywką do siłowego rozprawienia się ze związkiem. 12 listopada 1980 roku Wojciech Jaruzelski na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju poinformował jego członków o przygotowanych aktach prawnych niezbędnych do wprowadzenia stanu wojennego oraz listach ok. 13 tysięcy działaczy opozycji przeznaczonych do internowania.

W lutym 1981 roku ustalono, że wprowadzenie stanu wojennego powinno być przygotowane pod względem propagandowym, tak aby opinia publiczna zaakceptowała jego celowość.

We wrześniu 1981 roku na posiedzeniu Komitetu Obrony Kraju jego uczestnicy stwierdzili, że przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego zostały zakończone, a potrzebna jest decyzja polityczna. Zdaniem członków komitetu należało z nią poczekać do pojawienia się pretekstu, który pozwolłby obarczyć odpowiedzialnością za wprowadzenie stanu wojennego NSZZ „S”. Oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, natomiast rzeczywistym – obawy reżimu komunistycznego przed utratą władzy. Wg badań OBOP z czerwca 1981 roku działania KC PZPR pozytywnie oceniało jedynie 6 proc. respondentów, natomiast „Solidarność” aż 62 proc. Pod koniec 1981 roku zdaniem władz sowieckich interwencja Armii Czerwonej w Polsce nie była brana pod uwagę (Jurij Andropow, członek Biura Politycznego KPZR: „Nie możemy ryzykować. Nie zamierzamy wprowadzać wojsk do Polski”). Interwencji domagał się jedynie Wojciech Jaruzelski.

Więcej o stanie wojennym w „Magazynie Solidarność” 12/2011…>>

Download PDF
Powrót Drukuj stronę