19-24 kwietnia 1990 – II KZD NSZZ „Solidarność”

W dniach od 19 do 24 kwietnia 1990 roku w gdańskiej hali Olivia odbył się II Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” (I KZD odbył się w 1981 roku – pierwsza tura miała miejsce od 5 do 10 września, a druga od 26 września do 7 października, także w hali Olivia).

Przewodniczącym zostaje ponownie wybrany Lech Wałęsa, który uzyskał 362 głosy, a jego kontrkandydaci – Andrzej Słowik z Łodzi 52 głosy i Tomasz Wójcik z Wrocławia 25. II KZD udzielił absolutorium Krajowej Komisji Wykonawczej na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, której sprawozdanie przedstawił ksiądz Henryk Jankowski.

Delegaci przyjęli uchwałę programową: „Podstawowym statutowym celem Związku jest ochrona praw, godności i interesów pracowników. Realizacja tego celu jest możliwa tylko w warunkach nowego ładu politycznego i ekonomicznego” – to pierwsze słowa uchwały programowej.

Zjazd podjął też wiele uchwał, m.in. wzywających do przeprowadzenia całkowicie wolnych wyborów do parlamentu i na stanowisko prezydenta RP. Na zjeździe uchwalono też nowy statut Związku – miała to miejsce o godz. 7 rano 25 kwietnia po 23 godzinach obrad. KZD zobowiązał KK do negocjacji z rządem m.in. takich kwestii jak: wysokość zasiłku dla bezrobotnych, minimalnej płacy, wielkości najniższej emerytury i renty, a także problemu ludzi bezdomnych. Jak widać Związek w tamtym czasie zajmował się wieloma kwestiami nie tylko pracowniczymi, ale także społecznymi oraz przemianami ustrojowymi.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę