18 listopada 1986. Afiliacja „Solidarniości” w strukturach międzynarodowych

18 listopada 1986 roku NSZZ „Solidarność” jako jedyny na świecie związek zawodowy zostaje przyjęty do dwóch międzynarodowych central związkowych: Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych, grupującej związki zawodowe bliskie nurtowi socjalistycznemu i Światowej Konfederacji Pracy zrzeszającej chrześcijańskie związki zawodowe. W latach 1974-88 sekretarzem generalnym ŚKP był Polak, Jan Kułakowski. „Solidarność” została zdelegalizowana tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce w 1981 roku. Cały cywilizowany świat nie uznał tego faktu. W świetle ówczesnego prawa PRL „Solidarność” nie istniała jako związek zawodowy, a mimo to międzynarodowe organizacje związkowe przyjęły w swój poczet ten „nieistniejący” związek. Odnotowała to „Trybuna Ludu”, organ Komitetu Centralnego PZPR, podając jednak nieprawdziwą informację, że do struktur międzynarodowych zostało przyjęte brukselskie biuro Związku. „Solidarność” dążyła do zjednoczenia międzynarodowego ruchu związkowego. Udało się  to w listopadzie 2006 roku, gdy doszło do połączenia  ŚKP i MKWZZ. Powstała wtedy Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę