17 września 1980. Przygotowania do rejestracji NSZZ „Solidarność”

17 września 1980 r. powstaje „Solidarność” w kształcie takim, jaki znamy do dzisiaj, tj. jednego ogólnopolskiego niezależnego związku zawodowego. Tego dnia w siedzibie gdańskiego MKZ zbierają się przedstawiciele niezależnego ruchu związkowego z całego kraju.

Tematem obrad jest powołanie jednej organizacji związkowej obejmującej cały kraj, statut i program działania do I Kongresu NSZZ. Po spotkaniu gdański MKZ wydał komunikat, który głosi iż „W chwili obecnej do NSZZ wstąpiło ponad 3 miliony ludzi w około 3500 zakładach. W słabszych lub mniej licznych ośrodkach powstawaniu nowych związków towarzyszy strach przed szykanami i represjami.

Niektóre poczynania władz, jak przesłuchiwanie i zatrzymywanie przez SB i MO delegatów robotniczych czy otoczenie ich nadzorem milicyjnym, stanowi źródło nowych napięć. Również dyrekcje wielu przedsiębiorstw tworzą ustawiczne przeszkody w pracy Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych.” Obrady kończą się złożeniem wniosku przez radcę prawnego MKZ NSZZ Mazowsza Jana Olszewskiego, aby MKZ w Gdańsku przygotował projekt statutu dla całego NSZZ, na podstawie którego wszystkie MKZ-ty zarejestrują się jako jeden związek.

Karol Modzelewski zaproponował, aby nową organizację nazwać: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Na tym spotkaniu powołana zostaje Krajowa Komisja Porozumiewawcza w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich MKZ-ów. Do drugiego spotkania przedstawicieli MKZ-ów dochodzi 22 września, na którym zebrani przyjmują przygotowany przez gdański MKZ projekt Statutu. Uczestnicy spotkania dyskutują także o przyszłej strukturze terytorialnej Związku (zaprezentowana zostaje koncepcja, aby struktura organizacyjna Związku została dostosowana do podziału administracyjnego kraju, czyli powinno powstać 17 dużych regionów), a także zapada decyzja, że do czasu zjazdu dotychczasowa KKP działa jako Komisja Krajowa. 24 września delegacja NSZZ „Solidarność” składa w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek rejestrację Związku.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę