16-17 sierpnia 1980 – Międzyzakładowy Komitet Strajkowy

W nocy z 16 na 17 sierpnia 1980 roku na terenie Stoczni Gdańskiej powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy reprezentując 28 strajkujących zakładów pracy Trójmiasta. Mimo niedzieli (17 sierpnia) do Stoczni powraca część pracowników, którzy opuścili ją poprzedniego dnia po ogłoszeniu zakończenia strajku. O godz. 9.00 przed bramą nr 2, ks. Henryk Jankowski odprawia mszę św. W Gdyni natomiast msze św. zostają odprawione na terenie Stoczni im. Komuny Paryskiej oraz w Porcie Gdyńskim. Obie msze odprawia ks. prałat Hilary Jastak. W godz. nocnych z 17 na 18 sierpnia MKS na podstawie postulatów zakładowych formułuje 21 postulatów wspólnych dla wszystkich zakładów. Najważniejsze z nich to: akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, zagwarantowanie prawa do strajku oraz bezpieczeństwa strajkującym, przestrzeganie zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności słowa, druku i publikacji oraz przywrócenie do poprzednich praw ludzi zwolnionych z pracy po strajkach w 1970 i 1976 roku, uwolnić wszystkich więźniów politycznych.

Następne postulaty miały charakter socjalny i finansowy, a także prawa pracy w tym wprowadzenie wszystkich wolnych sobót.

18 sierpnia delegacja MKS reprezentująca 156 zakładów składa wojewodzie gdańskiemu listę 21 postulatów i wzywa rząd do szybkiego podjęcia negocjacji. 22 sierpnia MKS powołuje Komisję Ekspertów z Tadeuszem Mazowieckim na czele, oraz spotyka się z wicepremierem Mieczysławem Jagielskim celem uzgodnienia warunków negocjacji. 23 sierpnia rozpoczynają się rozmowy MKS z Komisją Rządową. W tym dniu gdański MKS zrzesza 388 zakładów pracy.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę