14 kwietnia 1985. Ruch Wolność i Pokój

Ruch Wolność i Pokój powstał 14 kwietnia 1985 r. Bezpośrednim impulsem do powstania ruchu była obrona szczecińskiego działacza Niezależnego Zrzeszenia Studentów Marka Adamkiewicza, który za odmowę złożenia przysięgi wojskowej został 8 grudnia 1984 r. skazany przez Sąd Garnizonowy w Szczecinie na 2,5 roku więzienia. Wyrok następnie został utrzymany przez Sąd Wojskowy w Koszalinie i Izbę Wojskową Sądu Najwyższego w Warszawie.

Adamkiewicza umieszczono w Zakładzie Karnym w Stargardzie Szczecińskim. Został zwolniony 8 września 1986 r. Fundamentem działania organizacji była walka metodami pokojowymi (petycje, akcje propagandowe) o prawa obywatelskie, wolność religijną i niepodległość narodową. Powszechnym wśród członków WiP była odmowa odbycia służby wojskowej. Celem WiP była a także zmiana roty przysięgi wojskowej w Ludowym Wojsku Polskim, która nakazywała wierność sojuszowi z tzw. „bratnimi armiami”.

W latach 1986–1989 w Gdańsku gdańscy działacze WiP wydawali pismo „A Capella”. Ruch zakończył działalność w 1992 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę