13-17 lipca 1981 – WZD Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Od 13 do 17 lipca 1981 roku w Teatrze Muzycznym w Gdyni odbyła się druga tura Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność Regionu Gdańskiego (I tura odbyła się w dn. 2-5 lipca).

600 delegatów reprezentowało ok. 870 tysięcy członków Związku zrzeszonych w 2008 organizacjach zakładowych. Delegaci wybrali 61 członków Zarządu Regionu z przewodniczącym Lechem Wałęsą, delegatów na I Krajowy Zjazd Delegatów, oraz członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej. Podjęto wiele uchwał m.in. dotyczące projektu ustaw o samorządzie pracowniczym, środków masowego przekazu, czystości wód Zatoki Gdańskiej. WZD zajmuje się też sprawą kartek na mięso, ogłasza strajk pracowników poligrafii i kolportażu, a także zostaje powołany regionalny Fundusz Społeczny. Delegaci wystosowali list do Marszałka Sejmu PRL o spowodowanie wprowadzenia do szerokiego rozpowszechniania filmu pt. „Człowiek z żelaza” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Lech Bądkowski zostaje powołany na redaktora naczelnego tygodnika „Samorządność”.  We wrześniu 1981 roku Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wydaje pozwolenie na wydawanie tygodnika „Samorządność” o objętości 16 stron i nakładzie 250 tysięcy. Zasięg rozpowszechniania ustalono na woj.: gdańskie, elbląskie, słupskie, olsztyńskie, toruńskie i bydgoskie. Ostatni nr. tygodnika ukazał się z datą 14 grudnia 1981 r. 20 lipca na pierwszym posiedzeniu Zarządu Regionu wybrano 11-osobowe prezydium z przewodniczący Lechem Wałęsą w składzie: Stanisław Fudakowski, Bogusław Gołąb, Maria Grubba, Jacek Kłys, Andrzej Kozicki, Konrad Marusczyk, Jacek Merkel, Andrzej Opiela, Jan Samsonowicz i Zdzisław Złotkowski. W listopadzie Jacka Merkela i Jana Samsonowicza zastąpili Adam Drąg i Zbigniew Lis.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę