12 czerwca 1987 r. Westerplatte wczoraj i dziś

Spotkanie z młodzieżą na Westerplatte 12 czerwca było jednym z najważniejszych punktów pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 8-14 czerwca 1987 r. Była to trzecia wizyta papieża w Polsce, ale dopiero pierwsza w Trójmieście. Na młodych ludziach z pokolenia „Solidarności” największe wrażenie zrobiły słowa papieża na Westerplatte: „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje w życiu jakieś swoje »Westerplatte«. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można »zdezerterować«. Wreszcie – jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba »utrzymać« i »obronić«, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Przyszłość Polski zależy od Was”. Nie sposób nie zgodzić się z tymi słowami. Patrząc na obecną sytuację w Polsce widzimy, że choć wypowiedziane 28 lat temu, są nadal aktualne. Od 13 czerwca wyryte w granicie będą świadectwem i mottem dla kolejnych pokoleń Polaków. Tego dnia o godz. 17 u podnóża kopca pomnika Obrońców Wybrzeża na Westerplatte metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź odsłoni i poświęci tablicę upamiętniającą spotkanie papieża z młodzieżą w 1987 r., przygotowaną przez Stowarzyszenie „Godność”.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę