10 lipca 1945. Obława augustowska

Od 10 do 25 lipca 1945 r. oddziały Armii Czerwonej i NKWD oraz UB i Ludowego Wojska  Polskiego przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfikacyjną obejmującą tereny Puszczy Augustowskiej.

Oddziały sowieckie otaczały wsie, aresztując mieszkańców podejrzanych o kontakty z partyzantką  niepodległościową. Ponad 7 tys. osób. uwięziono w tzw. obozach filtracyjnych, gdzie byli przesłuchiwani i torturowani. 252 aresztowanych Litwinów zaangażowanych w litewski ruch  niepodległościowy przekazano miejscowym organom NKWD-NKGB Litwy. Ok. 600 osób  narodowości polskiej zostało wywiezionych w nieznanym kierunku i wszelki ślad po nich zaginął.

Zdaniem rosyjskiego Stowarzyszenia „Memoriał” dokonała tego specjalna grupa funkcjonariuszy sowieckiego kontrwywiadu Smiersz mająca przeprowadzić „likwidację zatrzymanych w lasach  augustowskich bandytów”. Ciał ofiar nigdy nie odnaleziono. Prawdopodobne zostały pochowane w  lesie na uroczysku Wielki Bór koło Gib.

W 1991 r. ustawiono tam krzyż na symbolicznej mogile zaginionych. Na krzyżu umieszczono nazwiska 530 osób. Władze PRL nigdy oficjalnie nie potwierdziły faktu obławy augustowskiej.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę