1 września 1980. Niezależne Zrzeszenie Studentów

Impulsem do powstania niezależnych organizacji studenckich były strajki robotnicze latem 1980 r. Tuż po podpisaniu Porozumień Sierpniowych w Stoczni Gdańskiej 1 września studenci Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali apel popierający MKS i domagający się  przywrócenia uczelniom autonomii i  zniesienia cenzury. Uznano, że istnieje konieczność powołania niezależnej organizacji studenckiej. Apel nie został bez echa, już następnego dnia powołano Tymczasowy Komitet Założycielski Niezależnego Zrzeszenia Studentów Polskich.

Od tej chwili, pomimo studenckich wakacji w całym kraju zaczęły tworzyć się kolejne organizacje uczelniane. Niemałą zasługę w ich powstawaniu miały SKS-y (Studenckie Komitety Solidarności – jako przedsierpniowa opozycja studencka). Naczelnym zadaniem stało się utworzenie organizacji ogólnopolskiej, o wspólnym dla wszystkich agend regionalnych statucie.

Do spotkania organizacji uczelnianych w świetlicy Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej „Mikrus” doszło 22 września 1980 r. 19 października 60 komitetów założycielskich powołało do życia ogólnopolską organizacje akademicką pod nazwą Niezależne Zrzeszenie Studentów. Po wielu bojach z władzami PRL ostatecznie NZS zostało zarejestrowane 17 lutego 1981 r.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę