1 sierpnia 1944 – rocznica powstania warszawskiego

Mija 67. rocznica Powstania Warszawskiego, które trwało od 1 sierpnia do 3 października 1944 r. Akcja zorganizowana przez Armię Krajową miała szansę powodzenia, gdyby nie decyzja Stalina, który zatrzymał ofensywę wojsk sowieckich na prawym brzegu polskiej stolicy oraz nie zgodził się na wykorzystanie radzieckich lotnisk przez samoloty aliantów, które niosły pomoc walczącej Warszawie.

W wyniku powstania miasto zostało całkowicie zburzone, zginęło kilkanaście tys. powstańców oraz ok. 120 tys. osób cywilnych. Straty po stronie niemieckiej wyniosły ok. 20 tys. zabitych, rannych i zaginionych.
Pomimo tego powstanie stało się ważnym czynnikiem kształtującym polską tożsamość. W PRL tajne obchody kolejnych rocznic gromadziły działaczy opozycji antykomunistycznej. W wolnej Polsce dzięki inicjatywom śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego zbudowano Muzuem Powstania Warszawskiego, nowoczesną „flagową” placówkę polskiego muzealnictwa, oraz ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci o Powstaniu Warszawskim. W tym roku po raz drugi obchodzono go 1 sierpnia. Pamięć o powstaniu jest częścią polskiego patriotyzmu, w którym martyrologia nie jest pustym słowem, a próbą przekazania kolejnym pokoleniom uniwersalnych prawd i wartości.
Mówi się, że powstanie nie miało szans. Ale jeśliby opierać się tylko na chłodnych kalkulacjach, czy miałoby sens rozpoczynanie przez gdańskich stoczniowców strajku w 1980 r.? Choć Sierpień ’44 i Sierpień ’80 różni finał tych wydarzeń, obydwa wpisują się w najpiękniejsze karty polskiej historii, w których romantyzm łączył się z realizmem, a przyświecał im wspólny cel – prawdziwie wolna Polska.
Adam Chmielecki

Download PDF
Powrót Drukuj stronę