1 czerwca 1926. Ignacy Mościcki – Prezydent RP

1 czerwca 1926 r., tuż po zamachu majowym Ignacy Mościcki został wybrany na prezydenta RP. Ignacy Mościcki był naukowcem – chemikiem. W latach 1912-1922 profesor Politechniki Lwowskiej, a w 1925 r. jej rektor. W latach 1925- 1926 profesor Politechniki Warszawskiej. Za życia Piłsudskiego Mościcki jako prezydent pełnił funkcje przede wszystkim  reprezentacyjne i honorowe. Skupiał się także na patronowaniu rozwojowi gospodarczemu kraju. W 1933 r. został wybrany na drugą kadencję.

W kwietniu 1935 r. weszła w życie Konstytucja kwietniowa, która nadawała prezydentowi niezwykle szerokie uprawnienia. W świetle owej Konstytucji prezydent posiadał realną władzę, inaczej niż przewidywała Konstytucja marcowa z 1921 r., wg. której prezydent miał jedynie uprawnienia reprezentacyjne.

Po wybuchu II wojny światowej prezydent Mościcki znalazł się w Rumunii, gdzie został internowany. 30 września 1939 r. zrezygnował z prezydentury.
W grudniu  tego samego roku przeniósł się do Szwajcarii, gdzie przebywał do śmierci.
Zmarł 2 października 1946 r. w Versoix. Szczątki prezydenta Mościckiego sprowadzono do Polski w 1993 r. i pochowano w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę