HistoriaKalendarium Grudnia: od 8 do 14 grudnia 1970 r.


W Grudniu 1970 roku w państwie określającym się jako państwo robotników i chłopów od kul milicji i wojska padli stoczniowcy, portowcy, kierowcy, uczniowie. Spadła maska …

26 września 1981. I KZD: Samorządna Rzeczpospolita


26 września 1981 r. w Gdańsku rozpoczęła się druga tura I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, podczas której Związek przyjął  program pt. „Samorządna Rzeczpospolita”. I …

Robotniczy bunt – Czerwiec’76


Z  buntu ubogich robotników Radomia, Płocka i Ursusa w 1976 r. zrodził się Komitet Obrony Robotników i Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Wrzenie rozpoczęło się w …

4 czerwca 1989 roku. Początek drogi – 35 proc. demokracji


Wybory parlamentarne w Polsce z 4 i 18 czerwca 1989 r. odbyły się na zasadach uzgodnionych między częścią opozycji, wspieranej przez NSZZ „Solidarność” a tzw. …

10 maja 1988 r. – zakończenie strajku okupacyjnego w Stoczni Gdańskiej


10 maja 1988 roku, po dziesięciu dniach protestu, zakończył się strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Robotnicy nie osiągnęli niczego ze swych postulatów. Pokazali …

17 kwietnia 1989 – przywracanie legalności


17 kwietnia 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie „zalegalizował”, czyli wpisał do rejestru, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Nastąpiło to po siedmiu latach, czterech miesiącach …

Dzień Kobiet. 28 lutego czy 8 marca?


Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Co prawda Dzień Kobiet powinien trwać cały rok, ale początki Międzynarodowego Dnia Kobiet …

Drogi do Niepodległej Rzeczpospolitej: 11 listopada 1918


Są w naszej historii daty umowne, zarazem symboliczne, jak Narodowe Święto Niepodległości obchodzone 11 listopada. Upadły trzy rozbiorowe imperia: kaiserowskie Niemcy, Imperium Habsburgów, a rok …

5 października 1983. Nobel dla Wałęsy


5 października 1983 r. Komitet Noblowski przyznał Pokojową Nagrodę Nobla przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” Lechowi Wałęsie, uzasadniając, że prowadzone przez niego „starania o zapewnienie robotnikom prawa do …

Pomnik i pamięć


Reżimowa władza w PRL bała się pamięci o Grudniu ’70. Cenzura prewencyjna skrzętnie usuwała wszelkie wzmianki w środkach masowego przekazu i podręcznikach. Nie przepuściła nawet sceny w „Człowieku z marmuru”, w której …