Zarząd Regionu – historiaRegionalna Komisja Rewizyjna Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 1981-1989


1981-1989 Krystyna Ruchniewicz (przewodnicząca) Mieczysław Bąk Alina Czerwińśka Kazimierz Duch Jerzy Fijałkowski Dobrosława Grottel Eugeniusz Drzymała Chrystiana Herbach Ludwik Kamiński Jan Kubicki Józef Kubicki Henryk …

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 2010-2014


  Nazwisko i imię Organizacja zakładowa/Oddział Adamczyk Krzysztof członek KM Marynarzy i Rybaków (Gdynia) Adamski Dariusz przewodniczący KM w Grupie Stoczni GDYNIA S.A. (Gdynia) Albecki Marek …

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 2006-2010


Adamczyk Krzysztof Albecki Marek Andraszewicz Krzysztof Bakun-Czyżykowska Barbara Blümel Bożena Brauer Bożena Cenacewicz Andrzej Ceroń-Szmaglińska Ewa Chełminiak Mieczysław – członek Prezydium Cuber Jan Czerwiński Krzysztof …

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 2002-2006


Andrzej Adamczyk Zofia Borakowska Bożena Brauer Wojciech Brylowski do 2005 Andrzej Cenacewicz Ewa Ceroń-Szmaglińska Mieczysław Chełminiak Wojciech Czapski Krzysztof Czerwiński Krzysztof Dośla – przewodniczący Ryszard …

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 1998-2002


1. Jacek Rybicki 2. Janusz Detmer – do lutego 1999 3. Kazimierz Waldowski 4. Krzysztof Czerwiński 5. Bogdan Olszewski – członek prezydium 6. Tadeusz Kolenda …

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 1995-1998


  Dariusz Adamski Zofia Borakowska Marek Bronk Krzysztof Czerwiński Krzysztof Dośla Eugeniusz Gajewski Eugeniusz Galuba – do marca 1998 Stefan Gawroński – członek prezydium Mieczysław …

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 1992-1995


Dariusz Adamski Zofia Borakowska Paweł Chmielowiec Krzysztof Czerwiński Krzysztof Dowgiałło Roman Dzienisiuk Robert Fielding Andrzej Furmaga Eugeniusz Galuba – członek prezydium Mieczysław Gnich – członek …

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 1990-1992


  Roman Bielecki Zofia Borakowska Paweł Borkowski Bogdan Borusewicz – przewodniczący /do czerwca 1991 – sejm/ Romuald Bromisz Jacek Cegielski Władysław Dobrowolski Krzysztof Dowgiałło Kazimierz …

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 1989-1990 (TZR)


Tymczasowy Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” ( powstał w styczniu 1989 r. z połączenia Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego i Regionalnej Komisji Koordynacyjnej ) Lech Wałęsa Bogdan …

 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >