Program obrad ZRG NSZZ „Solidarność” w dniu 8 kwietnia 2013 r.

 

                            Porządek obrad ZRG NSZZ „Solidarność”

                                       W dniu 8 kwietnia 2013 r.

                                                  (projekt)

1.     1. Przyjęcie porządku obrad.

2.     2. Finał konkursu muzyczno – plastycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj”

3.     3. Działania protestacyjne Związku.

4.     4.Uchwała ZRG NSZZ „Solidarność” w sprawie przyznania środków z Funduszu Wspierania Statutowych Zadań Związku

5.     5.Uchwała ZR Gd. NSZZ „Solidarność” w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w imieniu Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „S” Drobnica Portu Gdańsk.

6.     6. Struktura organizacyjna związku zawodowego a jego zadania

7.     7 Informacja o uroczystościach związkowych w 2013 r.

- przyjęcie Apelu dotyczącego wpłat na Fundusz Stypendialny

8. Informacje:

          - z zakładów pracy

          - szkolenia związkowe

          - programy europejskie

9. Wolne wnioski.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę