Związek zawodowy to głos pracownika

I prawdopodobnie ten argument przemawia do pracowników, czego wymiarem jest wzrastające uzwiązkowienie tej młodej organizacji. Powstała ona w Meritum Banku zaledwie w styczniu 2015 roku. Tworzyło ją kilkanaście osób, w ciągu kilku miesięcy uzwiązkowienie wzrosło do ponad 200 członków.

 

Skomplikowany proces powstawania

– W trakcie procesu przejmowania przez Alior Bank Meritum Banku trzeba było zawalczyć o miejsca pracy i zabezpieczenie jak najlepszych warunków pracy dla pracowników oraz o jak najkorzystniejsze odprawy dla odchodzących. Dlatego tak ważne było, aby interesy pracowników reprezentowała silna organizacja związkowa – wyjaśnia Marek Szpucha.

alior1

W Meritum Banku pracowało około 800 pracowników, do organizacji związkowej należało 260 osób. Marek Szpucha był wtedy członkiem Komisji Zakładowej i uczestniczył w negocjacjach z pracodawcą.

– Gdybyśmy wtedy jako organizacja związkowa nie rozmawiali z pracodawcą, zwalniani pracownicy otrzymaliby odprawy jedynie w wysokości przewidzianej przez kodeks pracy. W trakcie negocjacji udało nam się jednak podpisać porozumienie, które zabezpieczało zwalnianych pracowników w dużo korzystniejszy sposób – mówi Szpucha.

Oba banki zostały połączone w połowie 2015 roku. W Alior Banku istniała także organizacja związkowa, zarejestrowana w Regionie Ziemia Łódzka. Trzeba było stworzyć jedną silną organizację związkową. Dlatego Region Gdański podpisał z Ziemią Łódzką porozumienie, które pozwoliło na połączenie tych dwóch organizacji. Dodajmy, że związkowców z byłego Meritum Banku było znacznie więcej niż z Alior Banku.

– Połączenie naszych dwóch organizacji związkowych to przykład prawdziwej solidarności w „Solidarności” – mówi Marek Szpucha. – Wszyscy się szanujemy, doceniany włożoną wzajemnie pracę związkową, dlatego w nowej Komisji Zakładowej znaleźli się przedstawiciele obu organizacji.

Przewodniczącą nowej Komisji Zakładowej została dotychczasowa szefowa Związku w Meritum Banku Ewelina Mikulska, natomiast wiceprzewodniczącym Szymon Mituta. W 2016 roku przeprowadzono jednak nowe wybory z powodu rezygnacji z funkcji przewodniczącej Związku i wyłoniono nowe władze. Wtedy przewodniczącym został Marek Szpucha, wiceprzewodniczącym pozostał Szymon Mituta oraz członkami KZ Karolina Wielbacka-Lamus, Maja Szulc, Katarzyna Czerwińska, Maciej ŚpionekRobert Batz. Dodajmy, że Marek Szpucha jest zarówno szefem Komisji Zakładowej, jak i Organizacji Podzakładowej.

Marek Szpucha podkreśla, że ogromną pomoc w tworzeniu nowej organizacji związkowej uzyskano od Jana Szewczyka, kierownika Działu Organizowania i Rozwoju Regionu Gdańskiego.

– Janek Szewczyk pomagał nam, kiedy powstawaliśmy. Ale nie tylko. Także potem, w wyborach i negocjacjach z pracodawcą. Zresztą pomaga nam do dzisiaj. To związkowiec z ogromną wiedzą i umiejętnościami – dodaje przewodniczący „S” w Alior Banku.

 

Uzwiązkowienie nadal rośnie

Uzwiązkowienie w całym Alior Banku wynosiło na koniec drugiego kwartału tego roku ponad 400 osób. Warto zauważyć, że Komisja Podzakładowa została doceniona przez władze Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, które przyznały jej w tym roku nagrodę za uzwiązkowienie w kategorii „Nowo powstała organizacja związkowa w 2015 roku”. Cały czas działacze pracują nad zwiększeniem liczebności swojej organizacji.

– Wysyłamy listy do pracowników poszczególnych oddziałów banku z informacjami o naszej działalności, przeprowadzamy akcje ulotkowe – tłumaczy Szpucha. – Ale na pewno ważny jest też bezpośredni kontakt z pracownikami.

Działacze „Solidarności” nie mają możliwości korzystania z firmowych komputerów, intranetu czy nawet skrzynek mailowych. Nawiązywanie kontaktów z pracownikami nie jest na pewno łatwe.

Na etacie związkowym jest wiceprzewodniczący Szymon Mituta z Łodzi. Zdaniem Marka Szpuchy to ważne, że w ten sposób rozwiązany został problem komunikacji z pracownikami.

– Szymon ma możliwość jeżdżenia po oddziałach banku, ja mogę po pracy kontaktować się z pracownikami z centrali – wyjaśnia przewodniczący. – Efekty naszej pracy są widoczne, bo otrzymujemy nowe deklaracje chętnych do wstąpienia do Związku.

 

Wiele wyzwań dla organizacji związkowej

Alior Bank poinformował w sierpniu, że spełniły się wszystkie warunki wezwania do sprzedaży akcji Banku BPH zgłoszonego przez Alior Bank. Zapisami zostało objętych co najmniej 37 180 026 papierów, które stanowią około 48 procent wszystkich udziałów. Alior Bank poinformował w kwietniu, że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. To oznacza także nowe wyzwania dla związkowców z „Solidarności”.

– To niejedyne wyzwanie. Inne to negocjacje związane z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, nad którym teraz pracujemy – mówi lider „Solidarności” w Alior Banku.

Młoda organizacja ma także inne zadania. Jednym z nich jest pilnowanie pracodawcy, aby bank nie przeprowadzał ukrytych zwolnień grupowych.

– Dlatego bacznie przyglądamy się pracodawcy. Ale nie tylko w tej kwestii – mówi Marek Szpucha. – Zdarza się, że jest duża presja pracodawcy na plany sprzedaży. Dlatego zdarzają się sytuacje związane z presją wobec pracowników. Staramy się więc wyłapywać wszystkie takie przypadki i w odpowiedni sposób reagować.

Działacze związkowi do swoich sukcesów zaliczają utworzenie w banku społecznej inspekcji pracy.

– Niestety, pracodawca kontestuje jej istnienie – mówi Marek Szpucha. – Społeczny inspektor pracy ma utrudnioną możliwość działania. Mamy 200 oddziałów. Może posądza nas o brak racjonalności? Od maja jednak nie zostały załatwione sprawy związane z księgą zaleceń i uwag SIP, nie ma komisji BHP. Ze strony pracodawcy pojawiła się odmowa dotycząca szkoleń dla SIP.

Marek Szpucha dodaje, że związkowcom zależy, aby pracodawca postrzegał ich jako partnera społecznego.

– Wskazujemy pracodawcy niedociągnięcia, nieprawidłowości, bo to do nas przychodzą pracownicy. Chcemy jednak, by pracodawca rozumiał, że nie jesteśmy przeciwko niemu, ale poprzez działania na rzecz pracowników działamy także na jego rzecz – mówi szef bankowej „Solidarności”.

Olga Zielińska

Download PDF
Powrót Drukuj stronę