„Solidarność” do muzeum?

Międzyregionalna Sekcja Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego

Tak, ale nie w charakterze eksponatu, ale czynnej organizacji związkowej. Mowa o  nowej strukturze branżowej powstałej  na początku września br. Międzyregionalna Sekcja Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego ma być silnym głosem pracowników instytucji kultury nie tylko na Pomorzu.

 

Od lewej: Barbara Spigarska, Zbigniew Szewczyk, Jolanta Justa, Małgorzata Paszylka-Glaza, Wojciech Myszk, Joanna Harasim-Grym, Aniela Agata Wawrzyk, Violetta Tkacz-Laskowska i Adam Kamrowski.

Nowa sekcja została zarejestrowana przez Zarząd Regionu Gdańskiego Uchwałą nr 12/2012 w dniu 3 września br. Często podkreśla się, że „Solidarność” jest największą organizacją społeczną w Polsce, że wewnętrzne procesy demokratyczne w Związku, oddolna inicjatywa, znajomość potrzeb i reprezentowanie interesów właściwie wszystkich grup społecznych predestynują „Solidarność” do bycia ważnym elementem, wręcz fundamentem społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Taką lekcją demokracji, przede wszystkim dla członków nowej struktury, było również pierwsze Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Muzeów, które odbyło się w sali Akwen w Gdańsku 12 września.

 

Tu jest demokracja!

Głosować w sposób tajny czy jawny? Wystarczy podnieść rękę czy trzeba użyć mandatu delegata? Część uczestników, niewprawiona jeszcze w „zjazdowych” nawykach, początkowo trochę się gubiła. Ale szybko wypracowano modus operandi. Jak mówiono żartobliwie podczas obrad, musi być dobrze, mandaty były zielone, a to przecież kolor nadziei.

– Można powiedzieć, że zostałem od razu rzucony na głęboką wodę – mówił nam podczas zebrania Piotr Paluchowski z KZ NSZZ „S” przy Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, dr historii po Uniwersytecie Gdańskim – Do „Solidarności” wstąpiłem zaledwie kilka miesięcy temu, gdy powstała organizacja zakładowa w moim miejscu pracy. Uznałem, że skoro już zdecydowałem się na członkostwo w Związku, to muszę dać coś od siebie. – Jestem członkiem Związku od początku, od 1980 r. Wówczas była to wielka „Solidarność”, dziś Związek nie jest tak liczny, ale wciąż jest wielką wartością, dba przede wszystkim o sprawy pracownicze. Liczę, że podobnie będzie w przypadku naszej sekcji – mówił z kolei przedstawiciel bardziej doświadczonych związkowców, Olgierd Felczak, członek KZ NSZZ „Solidarność” w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku.

 

Mieszanka wybuchowa?

Zresztą cała Międzyregionalna Sekcja Muzeów, co może brzmieć paradoksalnie, stanowić może mieszankę wybuchową, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Tak można wnioskować przynajmniej z wypowiedzi delegatów na pierwsze wrześniowe zebranie. „Muzealnicy” (choć to nie do końca precyzyjne określenie, chodzi o szerszą reprezentację pracowników wszystkich instytucji kultury) mają świadomość specyfiki swojej branży, ale z ich wyliczeń wynika, że problemów w niej nie brakuje.

Wojciech Myszk, członek KM NSZZ „Solidarność” w Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym, zawodowo przewodnik po wdzydzkim skansenie, w Związku od 1999 r., mówi wprost: – Sekcja powinna wywierać naciski na rządzących, aby uwzględniali kulturę jako ważny element w swojej polityce. Nie można zmniejszać wsparcia finansowego dla ośrodków kultury.

Nowa sekcja zrzesza przede wszystkim naukowych pracowników instytucji kultury, ale wśród członków nie brakuje przedstawicieli działów administracyjnych, technicznych i innych. Wśród delegatów na I WZD znalazł się m.in. Zbigniew Szewczyk, szef wewnętrznej służby ochrony w Centralnym Muzeum Morskim i członek tamtejszej komisji zakładowej. Zaangażowanie w pracę sekcji muzeów to dla niego naturalna kontynuacja dotychczasowej związkowej działalności: – Do „Solidarności” należę od pięciu lat. Wstąpiłem do Związku, ponieważ reprezentuje on interesy pracowników. Widać to zwłaszcza na tym najniższym poziomie.

 

Szefowa od opatów

Energii nie brakuje również pierwszej przewodniczącej Międzyregionalnej Sekcji Muzeów. Małgorzata Paszylka-Glaza członkiem „Solidarności” jest stosunkowo od niedawna, od kilku lat, jej głównym atutem jest jednak doświadczenie i znajomość funkcjonowania instytucji kultury. Z zawodu jest historykiem sztuki, pracuje w Muzeum Narodowym jako kustosz i kurator zbiorów sztuki nowoczesnej w Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie.

– Najważniejsze problemy, które dotykają nasze środowisko, to dramatyczne wręcz niedofinansowanie i skandalicznie niskie zarobki – mówiła nam szefowa sekcji pierwszego dnia urzędowania, dodając, że wprawdzie istnieje moda na kulturę i otwieranie nowych placówek muzealnych, ale nie przekłada się to na dobrą organizację i odpowiednie finansowanie placówek muzealnych.

 

Idźcie tą drogą!

Międzyregionalna Sekcja Muzeów to kolejny dowód na dobrą współpracę Regionów Gdańskiego i Słupskiego. W tym przypadku jest ona tym bardziej naturalna, że wiele instytucji kultury na Pomorzu podlega Urzędowi Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, które obejmuje przecież i dawne województwo gdańskiego, i słupskie. Połączenie sił oznacza mocniejszą pozycję w rozmowach z instytucjami zarządzającymi kulturą.

Nowa sekcja to także przykład oddolnego działania, swoistego samoorganizowania się członków Związku, co szczególnie cieszy przewodniczącego Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” Krzysztofa Doślę, który wspólnie z Ireną Jendą (wiceszefową związkowej Regionalnej Komisji Wyborczej) czuwał nad prawidłowym przebiegiem pierwszego zebrania delegatów.

– Życzę członkom nowej sekcji powodzenia w działalności. To krok w dobrą stronę. Powinny powstawać nowe, silne struktury branżowe. Warto podkreślić, że w przypadku Międzyregionalnej Sekcji Muzeów był to proces oddolny, zainicjowany przez samo środowisko – mówił Krzysztof Dośla.

Region Słupski w Radzie Sekcji reprezentuje Violetta Tkacz-Laskowska z KM NSZZ „Solidarność” w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, na co dzień etnograf w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach (oddział słupskiego MPŚ), w Związku od 16 lat. – Będąc pracownikiem po prostu trzeba należeć do związku zawodowego, walczyć o swoje prawa. Nowa sekcja ma uświadomić, że muzea istnieją. Rządzący, czy to w samorządzie, czy rządzie, przypominają sobie o nas tylko wtedy, gdy otwierana jest ciekawa wystawa. W Regionie Słupskim jest nas za mało. W jedności siła, sekcja międzyregionalna będzie miała większą siłę przebicia – argumentuje Tkacz-Laskowska.

Międzyregionalna Sekcja Muzeów to szósta tego typu struktura w gdańskiej „Solidarności”. Dołączyła do regionalnych sekcji oświaty i wychowania, służby zdrowia, emerytów i rencistów, kolejarzy oraz Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Leśnictwa.

Nowa sekcja chce szybko rozpocząć pracę. – Do tej pory nasze środowisko nie było obecne w debacie. Nasza praca jest niewymierna, niczego nie produkujemy, więc trudno o jej sprawiedliwą ocenę. Jako Międzyregionalna Sekcja Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego będziemy chcieli m.in. zadbać o godność pracowników muzeów oraz uczestniczyć w kreowaniu polityki kulturalnej regionu – zapowiada Małgorzata Paszylka-Glaza.

Nie pozostaje nic innego, jak życzyć powodzenia. Nowa sekcja idzie wprawdzie do muzeum, ale przecież w tym wypadku oznacza to przyszłość.

Adam Chmielecki

 

Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Muzeów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego i Słupskiego

Małgorzata Paszylka-Glaza (KZ NSZZ „S” w Muzeum Narodowym)

 

Skład Rady

Joanna Harasim-Grym (KZ NSZZ „S” w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska), Jolanta Justa (KZ NSZZ „S” w Muzeum Zamkowym w Malborku), Adam Kamrowski (KZ NSZZ „S” w Muzeum Archeologicznym), Wojciech Myszk (KM NSZZ „S” w Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym), Barbara Spigarska (KZ NSZZ „S” w Muzeum Narodowym), Zbigniew Szewczyk (KZ NSZZ „S” w Centralnym Muzeum Morskim), Violetta Tkacz-Laskowska (KM NSZZ „S” w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) oraz Aniela Agata Wawrzyk (KZ NSZZ „S” w Muzeum Narodowym w Gdańsku)

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Anna Ciemińska (KZ NSZZ „S” w Centralnym Muzeum Morskim), Waldemar Hetmański (KM NSZZ „S” w Muzeum Kaszubskim Parku Etnograficznym), Henryk Soja (KM NSZZ „S” w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku) oraz Iwona Ziętkiewicz (KZ NSZZ „S” w Muzeum Narodowym)

Download PDF
Powrót Drukuj stronę