Z życia organizacji związkowychPracownicy cywilni policji chcą godnej płacy


Niskie stawki wynagrodzeń, ale także ich duże rozwarstwienie, to jedne z najważniejszych problemów podejmowanych przez OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Cywilnych Policji z siedzibą w Gdańsku. …

Związek zawodowy to demokracja dla dobra wszystkich


Związek zawodowy to demokracja dla dobra wszystkich  – Chcemy, aby w naszej organizacji związkowej była jak największa demokracja. Dlatego wszystkie ważne decyzje dotyczące pracowników podejmowane …

Muzealnicy z „Solidarności” walczą o swoje


Perspektywy muzealnictwa w Polsce, rozwój działalności związkowej, dialog z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – to m.in. tematy spotkania liderów związkowych z muzeów i instytucji …

Wzmocniliśmy swoje szeregi


Jeszcze w ubiegłym roku ich liczba nie przekraczała 60 osób. Dziś tworzą ponad 260-osobową grupę związkowców. Mowa o Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Nie walka, a dialog


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w spółce Dovista Polska – Skuteczny działacz związkowy musi być doskonale zorientowany w kwestiach pracowniczych, znać faktyczne problemy i oczekiwania ludzi, umieć przekonywać …

Wszyscy są współodpowiedzialni za Związek


Komisja Podzakładowa NSZZ „Solidarność” w Polskiej Spółce Gazownictwa przy Oddziale w Gdańsku  – Kocham to, co robię. Bo człowiek musi kochać to, co robi, także …

Ludzie chcą czuć, że są w grupie


Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Wejherowie Poczucie sprawiedliwości, pracowitość i umiejętność dochodzenia do kompromisu – to recepta na sukces w działalności związkowej. Takie …

Mówimy: Nie izoluj się, jesteśmy grupą


Organizacja Zakładowa NSZZ „S” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie – Na nasz sukces – silnej, zgranej organizacji związkowej – pracowali wszyscy. Młodsi …

Związkowi strażnicy artystycznej pieczęci


Młodzi muzycy z uśmiechem, czasem z ironią, patrzą na związkowców. Związek zawodowy? „Solidarność”? Nabyli dystansu do związku przez narzucany medialny, propagandowy obraz związkowego zadymiarza, jakoby palącego opony …

Jesteśmy jedną rodziną, która nazywa się „Solidarność”


Są w różnym wieku, mają różne temperamenty, doświadczenie, ale mówią o sobie: Jesteśmy jak rodzina. Tak naprawdę jesteśmy do siebie podobni. Mamy podobną wrażliwość. Ważny jest dla …