„S” w zakładzie i w kraju

„Solidarność” w Twoim zakładzie pracy:

 • Negocjuje lepsze warunki pracy
 • Uczestniczy w ustalaniu regulaminu pracy
 • Zmusza pracodawcę do kontrolowania swoich działań
 • Interweniuje, gdy pracodawca złamie Twoje prawa
 • Organizuje wybory społecznego inspektora pracy
 • Negocjuje porozumienia z pracodawcą w przypadku zwolnień grupowych
 • Negocjuje pakiety socjalne w przypadku zmian właścicielskich
 • Integruje pracowników, organizuje pomoc w sprawach prywatnych
 • Zapewnia wybranym członkom szczególną ochronę stosunku pracy

„Solidarność” w Twoim Regionie:

 • Pomaga w tworzeniu organizacji związkowych
 • Zapewnia bezpłatne szkolenia z prawa pracy i działalności związkowej
 • n Umożliwia podnoszenie kwalifikacji
 • n Pomaga w tworzeniu organizacji związkowych
 • n Informuje o działaniach Związku za pomocą własnych mediów
 • Zapewnia bezpłatne porady prawne i reprezentację przed sądem pracy
 • Umożliwia udział w projektach europejskich
 • Uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
 • Broni miejsc pracy w regionie
 • Administruje Regionalnym Funduszem Strajkowym
 • Organizuje wyjazdy na ogólnopolskie akcje związkowe
 • Organizuje regionalne obchody rocznic ważnych wydarzeń

„Solidarność” w Twojej branży:

 • Negocjuje ponadzakładowe układy zbiorowe pracy
 • Uczestniczy w sektorowym dialogu społecznym
 • Prowadzi współpracę międzynarodową. „S” jest afiliowana przy 17 europejskich branżowych strukturach związkowych!
 • Identyfikuje problemy gospodarcze w poszczególnych branżach
 • Organizuje akcje i kampanie społeczne w obronie praw pracowników
 • Umożliwia szkolenia specjalistyczne

„Solidarność” w kraju:

 • Reprezentuje materialne i moralne interesy pracowników
 • Uczestniczy w pracach Trójstronnej Komisji ds. Dialogu Społecznego
 • Organizuje opinię publiczną w sprawach ważnych dla pracowników
 • Przygotowuje korzystne dla pracowników projekty aktów prawnych
 • Posiada prawo interwencji w odpowiednich organach administracji
 • Reprezentuje interesy polskich pracowników na forum międzynarodowym
 • Zarządza Krajowym Funduszem Strajkowym
 • Opiniuje akty prawne
 • Pomaga w tworzeniu organizacji związkowych