„S” – Twoje ubezpieczenie

Załóż Związek!

Przynależność związkową czasami porównuje się do ubezpieczenia OC samochodu. Rzeczywiście, jest to również zabezpieczenie pracownika na przyszłość w zakładzie pracy, np. na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, jak próba zwolnienia lub zmiany warunków pracy.

Jak przystąpić do Związku?

Wystarczy wykazać się minimum aktywności i porozmawiać z kolegami. Do utworzenia reprezentatywnej organizacji związkowej w danym zakładzie pracy konieczne jest wyrażenie zgodnej woli przynajmniej 10 pracowników, którzy podejmują uchwałę o utworzeniu organizacji związkowej i powołają co najmniej 3-osobową tymczasową komisję zakładową/międzyzakładową. Komisja ta ma za zadanie doprowadzenie do rejestracji nowej organizacji we właściwym zarządzie regionu oraz przygotowanie, w przeciągu trzech miesięcy, wyborów statutowych władz organizacji związkowej.

Po utworzeniu i zarejestrowaniu organizacji związkowej należy pisemnie powiadomić o tym fakcie pracodawcę. Związku zawodowego w danym przedsiębiorstwie nie mogą założyć osoby wykonujące pracę na podstawie umowy o dzieło i umowy-zlecenia. Takie osoby mogą jednak przystąpić do organizacji związkowej założonej wcześniej przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Gdy w swoim zakładzie pracy nie znajdziesz wystarczającej liczby chętnych do założenia organizacji związkowej, skontaktuj się z kolegami z innych firm, najlepiej z tej samej branży. Na podobnych zasadach, które obowiązują w przypadku komisji zakładowej, możecie założyć komisję międzyzakładową.

Czy składka się opłaca?

Zgodnie z Uchwałą nr 5 XIX Krajowego Zjazdu Delegatów ws. działalności finansowej Związku z 2005 r. składka członkowska dla osób będących w stosunku pracy wynosi 0,82 proc. miesięcznych przychodów. Dla osób osiągających przychód z innego tytułu wynosi to 8 zł od tysiąca zł wynagrodzenia oraz 1 zł od każdych kolejnych 100 zł wynagrodzenia. Przy kwocie 3666 zł (tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2012 r.) daje to w obu przypadkach miesięczną składkę mniej więcej w wysokości 30 zł. Nie jest to zapewne mało w sytuacji kryzysu gospodarczego, zastanówmy się jednak, co pracownik otrzymuje w zamian? Dla ułatwienia porównania odrzućmy niebagatelne, ale czasami trudne do precyzyjnego określenia korzyści dla każdego pracownika wynikające z szeroko rozumianego reprezentowania przez Związek strony pracowniczej na forum publicznym. Jaką sprawę uda nam się załatwić za cenę miesięcznej składki członkowskiej?

30 zł to podstawowa opłata sądowa za sprawę z zakresu prawa pracy, gdy roszczenie objęte sprawą nie przekracza 50 tys. zł. Powyżej tego poziomu jest to już 5 proc. kwoty roszczenia. Przy sprawie np. o zaległe wynagrodzenie w wysokości 51 tys. zł daje to już ponad 2,5 tys. zł opłaty. 30 zł kosztuje również złożenie jednego pisma procesowego. A co z innymi kwalifikacjami? Miesięczna składka członkowska w Związku to rynkowa cena półgodzinnej lekcji języka obcego oraz dwóch lub godziny szkolenia komputerowego – w zależności od tego, czy jest to kurs podstawowy, czy dla bardziej zaawansowanych. Aktywnym a ambitnym pracownikom koszt członkostwa w „Solidarności” zwraca się zatem bardzo szybko.