Regionalna Sekcja Służby Zdrowia

 

Adres
ul. Wały Piastowskie 24, pok. 124
80-855 Gdańsk

Numer telefonu
tel.: 58 308 43 93

Adresy e-mail
sluzbazdrowia@solidarnosc.gda.pl                                            sluzbazdrowia.solidarnosc.gda@gmail.com

Biuro czynne
poniedziałek: 12.00–16.00
środa: 15.00–17.00

OZZL wzywa wszystkich lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe niż 6750 PLN do wystąpienia do swoich dyrekcji z wnioskiem o …
Czytaj więcej...
Ogólnopolski Związek Zawodowy Ratowników Medycznych podsumował piątkowe spotkanie z Ministrem Zdrowia: 1. Zagwarantowanie ciągłości wypłaty dodatku 800 brutto brutto w roku 2019 dla ratowników na …
Czytaj więcej...
Co ustalono? Z Komitetem Protestacyjnym Ratowników Medycznych i Sekcją Krajową Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność przy współudziale Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ …
Czytaj więcej...
Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie Prezesa w sprawie warunków wypłaty należności i rozliczania środków finansowych przekazanych na pokrycie kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy. Niniejsze zarządzenie wynika z konieczności …
Czytaj więcej...
O dodatku patriotycznym dla rezydentów wypowiedział się w rozmowie z Medexpressem prezes ORL Łukasz Jankowski. Martyna Chmielewska: Jak Pan sądzi, ilu rezydentów zdecyduje się na
Czytaj więcej...
„Krajowa Izba Fizjoterapeutów zwraca uwagę na konieczność podwyżek także dla grupy zawodowej fizjoterapeutów, która to grupa jest zupełnie pomijana przy podejmowaniu decyzji odnośnie wzrostu …
Czytaj więcej...
Dnia 16 sierpnia br. Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko i Podsekretarz Stanu Maciej Miłkowski spotkali się z przedstawicielami Związków Zawodowych Ratowników. W rozmowie wzięli udział: reprezentanci …
Czytaj więcej...
Kliknij, aby powiększyć:    
Czytaj więcej...
Władze NSZZ „Solidarność” negatywnie o rozporządzeniu ministra zdrowia utrzymującym eliminowanie  reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających pielęgniarki i położne z negocjacji na poziomie zakładowym. Warszawa 10.08.2018 r. Pan Maciej …
Czytaj więcej...
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ  „Solidarność” zaprasza na obchody 38 rocznicy Sierpnia 1980, podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, 30 rocznicy strajków z maja i sierpnia …
Czytaj więcej...