Regionalna Sekcja Służby Zdrowia

 

Adres
ul. Wały Piastowskie 24, pok. 124
80-855 Gdańsk

Numer telefonu
tel.: 58 308 43 93

Adresy e-mail
sluzbazdrowia@solidarnosc.gda.pl                                            sluzbazdrowia.solidarnosc.gda@gmail.com

Biuro czynne
poniedziałek: 12.00–16.00
środa: 15.00–17.00

Pojawiło się zarządzenie prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zmiana …
Czytaj więcej...
Zrealizowany został postulat NSZZ „Solidarność”, który pozwoli na dodatkowe podwyżki. We wtorek podczas posiedzenia Rady Ministrów przyjęto projekt, zgodnie z którym poziom kwoty bazowej ma …
Czytaj więcej...
Podczas konwencji programowej PiS w Katowicach 6 lipca br., Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że w przypadku wygranych wyborów, chciałby się skupić na pięciu obszarach. …
Czytaj więcej...
Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania …
Czytaj więcej...
Przypomnijmy: Nowe normy zatrudniania pielęgniarek i położnych obowiązujące od 1 stycznia 2019 wprowadzają wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych w wymiarze 0,6 na łóżko (oddziały o …
Czytaj więcej...
Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do spraw rozwoju kadr medycznych został Jakub Berezowski. Do zadań Pełnomocnika należy: 1) prowadzenie dialogu z przedstawicielami związków zawodowych i samorządów zawodów …
Czytaj więcej...
Od 1 lipca obowiązywać będzie rozporządzenie Ministra Zdrowia dotyczące organizacji pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Zmiany dotyczą innowacyjnych rozwiązań w systemie zarządzania SOR, skuteczniejszej organizacji …
Czytaj więcej...
We wtorek na stronie RCL został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Poniżej uzasadnienie projektu. Projektowane rozporządzenie zmieniające …
Czytaj więcej...
- Będziemy protestować, dopóki nie zostaną zrealizowane wszystkie warunki porozumienia – powiedział Medexpressowi Grzegorz Siwek z PR. Przypomniał, iż jednym z założeń podpisanego w 2018 …
Czytaj więcej...
Z dniem 1 czerwca weszło w życie rozporządzenie ministra finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Rozporządzenie doprecyzowuje kwestie ubezpieczenia zawodowego, jakie …
Czytaj więcej...