Regionalna Komisja Rewizyjna

Kadencja 2018 – 2022

1. Elżbieta Bugajna – sekretarz
2. Eugeniusz Dosz – wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Dymnicki
4. Lech Górski
5. Henryk Kaczorowski
6. Wojciech Korytowski
7. Tomasz Sosnowski
8. Marcin Stępniak
9. Agnieszka Szwejkowska-Kulpa
10. Krystyna Taranowska – wiceprzewodnicząca
11. Anna Woroniecka – przewodnicząca