Promocja

Współpraca z Działem Informacji i Promocji ZR

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”– w związku z wyznaczeniem nowych zadań Działowi Informacji i Promocji – zwraca się do wszystkich organizacji związkowych o:

1. Bieżącą współpracę z Działem Informacji i Promocji ZR w sprawie przekazywania informacji, które mogą być wykorzystywane w „Magazynie Solidarność” ZR, „Biuletynie” ściennym, na stronie internetowej lub przekazywane do mediów. W związku z tym prosimy o wskazanie osób, które na bieżąco będą współpracowały z Działem (czyli mogą pełnić rolę rzeczników prasowych danej struktury). Dział Informacji wraz z Działem Szkoleń ZR mogą zorganizować szkolenie z zakresu obsługi Internetu i poczty elektronicznej lub bardziej specjalistyczne – dotyczące redagowania informacji, występowania w mediach itd. Prosimy o zgłaszanie zainteresowanych osób.

2. Zamawianie miesięcznika „Magazyn Solidarność” wydawanego przez nasz Zarząd Regionu, który powinien docierać do wszystkich członków Związku (zgodnie z załączoną ofertą można wybrać opcję wysyłki na adresy domowe, albo poprzez biuro danej komisji zakładowej/międzyzakładowej, sekcji lub oddziału). Zamówienie składamy w pokoju 114 z wykazem adresowym. Koszt: 1,35 zł za egzemplarz – gdy wysyłamy do domu, 0,50 zł – gdy zbiorowo na adres KZ/KM. Zamówienia można również składać wysyłając e-mail na adres: r.stegart@www.solidarnosc.gda.pl lub magazyn@www.solidarnosc.gda.pl Konto ZR: Bank Millenium S.A., 34 1160 2202 0000 0000 6189 1527 z dopiskiem „Prenumerata Magazynu”. Bliższych informacji udziela Roman Stegart.

3. Pomoc w pozyskiwaniu reklam do „Magazynu” i na stronę internetową (zgodnie z załączona ofertą, która przewiduje prowizję dla osoby pozyskującej reklamy). Pozyskane w ten sposób środki mogłyby wpłynąć na obniżenie kosztów wydawania „Magazynu”, a zarazem pomóc w poprawie jakości funkcjonowania Działu Informacji i Promocji ZR.