Przydatne linki

  •  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

http://defs.pomorskie.eu

 

  • Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

http://www.wup.gdansk.pl

 

  •  Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku

http://www.gdansk.roefs.pl/

 

  •  Portal Funduszy Europejskich – Program Kapitał Ludzki

http://www.efs.gov.pl/

 

  • Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku

http://www.pup.gda.pl/

 

  • Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

http://www.pupgdynia.pl/

 

  • Baza ofert szkoleniowych w ramach projektów unijnych

http://www.inwestycjawkadry.info.pl/