Programy Europejskie

Dział Programów Europejskich Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” powstał w 2004 r. Jego zadaniem jest pozyskiwanie funduszy strukturalnych w celu wsparcia realizacji założeń statutu NSZZ „Solidarność”, m.in.:

  • przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i pomoc członkom Związku pozostającym bez pracy,
  • dążenie do zapewniania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • podejmowanie działań na rzecz dialogu społecznego, zmierzających do harmonizacji interesów pracowników z interesami pracodawców,
  • wpływanie na kształt polityki gospodarczej i społecznej.

 

Dotychczas Dział Programów Europejskich zrealizował 13 projektów, w których wzięło udział ponad 5 200 osób.  Wśród nich  są tak istotne przedsięwzięcia jak Projekt MAYDAY (Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL). Dzięki naszym projektom przyczyniamy się do wzrostu kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych naszych beneficjentów.

Dział specjalizuje się w realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w partnerstwach ponadnarodowych w ramach programu Leonardo da Vinci, realizowaliśmy również projekt ONZ dla MOP.

Dział wspiera liczne organizacje związkowe i struktury branżowe naszego Związku również z innych województw. Nasi pracownicy są członkami gremiów doradczych, ekspertami w komisjach opiniotwórczych mając wpływ na kształt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego czy też Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy Komitecie Monitorującym PO KL.

 W ramach projektów oferujemy wsparcie w formie:

  • szkoleń zawodowych,
  • szkoleń komputerowych,
  • szkoleń językowych,
  • doradztwa zawodowego,
  • pośrednictwa pracy,

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą realizowanych przez nas projektów.