Współpraca i dialog

Czym jest Dialog Społeczny?

Dialog społeczny jest narzędziem łączenia i godzenia interesów rozmaitych grup społecznych. Jego celem nadrzędnym staje się zaś budowa ładu społeczno – gospodarczego, legitymizowanego przez jak najszersze kręgi społeczeństwa.

W ramach projektu każdy z uczestników mógł postawić na konstruktywny dialog społeczny i zgłosić się do projektu, skorzystać z naszych bezpłatnych szkoleń, które byłydoskonałą okazją, aby przypomnieć sobie podstawowe zasady prowadzenia dialogu społecznego, przetestować swoje umiejętności, a także poznać nowe podejście do tematyki dialogu

Każdy członków związku zawodowego Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” mógł skorzystać z bezpłatnych szkoleń:

 • z j. angielskiego,
 • z e-komunikacji w dialogu społecznym z wykorzystaniem ICT,
 • podnoszących kompetencje w zakresie dialogu społecznego.

Szkolenie z języka angielskiego

W nauczaniu języka angielskiego zastosowana została metodologia, oparta o standardy Common European Framework (CEF), umożliwiająca nauczanie na 6 poziomach zaawansowania.

Każdy uczestnik uczestniczył w szkoleniu z jednego poziomu.

Szkolenie obejmowało:

 • Wsparcie w oparciu o platformę internetową,
 • Wsparcie Tutora,
 • Wsparcie w postaci zajęć z lektorem.

Szkolenia z e-komunikacji w dialogu społecznym z wykorzystaniem ICT

Biorąc udział w projekcie Uczestnik będzie mógł wybrać jeden z dwóch rodzajów modułów:

 • Użytkowanie platformy „WiDRGS”,
 • E-komunikację w dialogu społecznym uzupełnioną szkoleniami elektronicznymi z ICT.

Kompetencje w zakresie dialogu społecznego

Szkolenia z kompetencji z zakresu dialogu społecznego obejmowało 3 moduły. Każdy z Uczestników został przeszkolony w jednym z nich:

 • Negocjacje – jak zmienić nieufność we współpracę partnerów dialogu autonomicznego,
 • Komunikacja i perswazja – jak skutecznie porozumiewać się z innymi,
 • Związek zawodowy partnerem dialogu społecznego – aspekt prawny.

Adres Biura Projektu:

Region Gdański NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Kierownik projektu: Jagna Łobodzińska

Tel. 58 308 43 37

E-mail:j.lobodzinska@www.solidarnosc.gda.pl

Sekretarz:                Bartosz Byczuk

Tel. 58 308 43 54,

Fax 58 308 44 18,

E-mail: b.byczuk@www.solidarnosc.gda.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę