Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki

Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2 – Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe

 

Termin realizacji : sierpień 2009 – grudzień 2011

 

Wnioskodawca: Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Partnerzy: Combidata Poland SA, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 

Cel ogólny:

Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do pomorskiego rynku pracy, 340 osóbpracujących w restrukturyzowanych firmach, kooperujących z sektorem stoczniowym w okresie od VII.2009 do IX.2011.

Cele szczegółowe:

  • Nabycie/ podniesienie kompetencji 100 pracowników umysłowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia na jednych z nowoczesnych stanowisk objętych projektem.
  • Uzyskanie nowych kwalifikacji przez 100 pracowników fizycznych
  • Możliwość uzyskania przez 240 pracowników fizycznych dyplomu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje zawodowe
  • Zdobycie przez 100 BO międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego umiejętności komputerowe.

Rezultaty:

  • Projekt ukończyło 368 osób
  • 268 osób wzięło udział i zakończyło szkolenia zawodowe
  • 100 osób wzięło udział w szkoleniach profilowanych
  • 335 osób ukończyło szkolenie z obsługi komputera
  • 346 osób wzięło udział szkoleniu motywacyjnym
  • 352 osoby skorzystały z doradztwa zawodowego
Download PDF
Powrót Drukuj stronę