Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VI –  Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Termin realizacji: Czerwiec 2009 – Październik 2011

Wnioskodawca: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp.zo.o

Partnerzy: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Gdańska Fundacja Przedsiębirczości

Cel projektu:

Przeciwdziałanie negatywnym konsekwencjom zmniejszania zatrudnienia w przemyśle stoczniowym woj. pomorskiego poprzez przygotowanie beneficjentów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i udzielenie wsparcia w pierwszym roku prowadzenia własnej firmy tj: udział 125 osób w warsztatach kreatywności, przygotowanie 99 osób do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, udzielenie 67 osobom wsparcia w pierwszym roku prowadzenia własnej firmy

Działania projektowe prowadzone są w 4 punktach rekrutacyjnych:

  • Gdańsku
  • Gdyni
  • Wejherowie
  • Tczewie
Download PDF
Powrót Drukuj stronę