Programy europejskie – zakończoneNowe kwalifikacje receptą na kryzys


Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie …

Pomorska Sieć Wsparcia Pracowników Sektora Stoczniowego


Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 …

Partnerstwo na rzecz przedsiębiorczości osób zatrudnionych w przemyśle stoczniowym


Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI –  Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i …

Pomorskie Partnerstwo na rzecz poprawy adaptacyjności firm i pracowników


Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.3 …

MAYDAY – Model Aktywnego Wsparcia Pracowników i Firm wobec Zmian Strukturalnych w Gospodarce


Realizowany w ramach projektów innowacyjnych EQUAL dla Polski na lata 2004 – 2006 Termin realizacji: od 2004  do czerwca 2008 Projekt był realizowany przez Region …

Network of Acre’actors


Projekt realizowany w ramach funduszu Leonardo da Vinci Ramy czasowe: październik 2004 – październik 2007 Wnioskodawca: MEDEF Franche-Comté Partnerzy krajowi: RG NSZZ „Solidarność i Towarzystwo …

Europass – jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji kompetencji


Projekt realizowany w ramach funduszu Leonardo da Vinci Ramy czasowe: październik 2006 – grudzień 2008 Wnioskodawca: Forschungsinstitut Betriebliche Bildung(F-bb) Partnerzy krajowi: Towarzystwo Naukowe Organizacji i …

Ocena nieformalnie zdobytych kompetencji doświadczonych pracowników


Projekt realizowany w ramach funduszu Leonardo da Vinci Ramy czasowe: październik 2004 – czerwiec 2006 Wnioskodawcą był Instytut badawczy kształcenia zawodowego z Niemiec -Forschungsinstitut Betriebliche …

Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem


Projekt realizowany w ramach programu PHARE 2002 Ramy czasowe: styczeń 2005 – październik 2005 Projekt realizowany był przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” w partnerstwie z …

 
  • Strona 2 z 2
  • <
  • 1
  • 2