Opieka plus praca – to się opłaca !

Zwiększenie aktywności zawodowej Kobiet i Mężczyzn zmuszonych do godzenia życia zawodowego i rodzinnego to głównie wyzwanie współczesnego człowieka. Wydaje się, iż w gorszej sytuacji są Kobiety, gdyż postrzeganie ich przez pryzmat roli matki oraz pracownicy powoduje, że to głównie przed Kobietami roztacza się dylemat związany z godzeniem życia zawodowego z rodzinnym.

Problem niskiej aktywności Kobiet i Mężczyzn zmuszonych do godzenia życia zawodowego i rodzinnego nie może być rozpatrywany w oderwaniu od środowiska rynku pracy, realiów w jakich funkcjonuje polski pracodawca. Sytuacja gospodarcza powoduje, iż dla pracodawcy odejście K czy M na urlop związany z opieką nad dzieckiem bądź osobą zależną, w znacznym stopniu dezorganizuje pracę. W interesie pracodawców leży możliwie szybki powrót pracownika po urlopie opiekuńczym. Zwracają oni uwagę na kwestie dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych, jak również na problemy organizacyjne towarzyszące wdrożeniu osób po długiej przerwie w życiu zawodowym. Konieczne wydaje się zatem podtrzymanie kontaktu z pracownikami przebywającym na urlopie opiekuńczym, a także stosowanie innych form organizacji pracy i zatrudnienia bezpośrednio po jego powrocie.

Niestety pracodawcy oraz pracownicy nie posiadają odpowiedniej wiedzy odnośnie możliwych rozwiązań dotyczących godzenia życia zawodowego i rodzinnego, korzyści oraz strat z tego wynikających.

Rozwiązania dotyczące godzenia życia zawodowego i rodzinnego wymagają dialogu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Wychodząc naprzeciw takim problemom z dniem 1.11.2012r Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w partnerstwie z Regionem Gdańskim NSZZ „Solidarność” rozpoczęła realizację projektu programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt.: „Opieka plus praca – to się opłaca!”. Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu: 01.11.2013 – 31.08.2014

Cel główny projektu:

  • Zwiększenie aktywności zawodowej K i M na rynku pracy dzięki wykorzystaniu wiedzy zdobytej przez 222 pracowników i pracodawców woj. pomorskiego (150 K,72 M) w zakresie wypracowanych w ramach projektu możliwych do wprowadzenia w MMSP rozwiązań dotyczących godzenia życia zawodowego i rodzinnego w okresie XI 2012-VIII 2014.

Cele szczegółowe projektu:

  • Odpowiednio wypracowane konkretne rozwiązania możliwe do wprowadzenia w MMSP dotyczące godzenia życia zawodowego i rodzinnego dzięki zbadaniu preferencji w tym zakresie 200 pracowników (160 K,40 M ) oraz organizacji spotkań roboczych pracownik-pracodawca w okresie XI 2012-VIII 2014.
  • Dysponujący wiedzą K i M sektora MMSP w zakresie rozwiązań możliwych do wprowadzenia w MMSP rozwiązań dotyczących godzenia życia zawodowego i rodzinnego dzięki udziałowi 112 osób (80 K,32 M) w spotkaniach informacyjnych w okresie XI 2013-IV 2014.
  • Dysponujący wiedzą K i M sektora MMSP w zakresie możliwych do wprowadzenia w MMSP rozwiązań dotyczących godzenia życia zawodowego i rodzinnego dzięki udziałowi 70os (40 K,30 M) w konferencji podsumowującej w Gdańsku i 40osób (30 K,10 M)w konferencji podsumowującej w Słupsku w okresie VI-VII 2014.

W ramach projektu oferowaliśmy Państu udział w 8 spotkaiach informacyjnych oraz konferencjach w Słupsku i Gdańsku.

Wypracowane w ramach projektu rozwiązania dotyczące godzenia życia zawodowego i rodzinnego zostały dostosowane do sektora MMSP.

Wszelkie informacje na temat projektu są dostępne na stronie www projektu:

www.opiekapluspraca.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę