Ocena nieformalnie zdobytych kompetencji doświadczonych pracowników

Projekt realizowany w ramach funduszu Leonardo da Vinci

Ramy czasowe: październik 2004 – czerwiec 2006

Wnioskodawcą był Instytut badawczy kształcenia zawodowego z Niemiec -Forschungsinstitut Betriebliche Bildung(F-bb)

Partnerzy krajowi: Region Gdański NSZZ „Solidarność” oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

Celem projektu było wypracowanie narzędzi kształcenia ustawicznego dla osób w wieku 50+ umożliwiających im utrzymanie zatrudnienia.

Rezultatem projektu było wypracowanie systemu wsparcia w kształceniu ustawicznym dla pracowników w wieku 50+ w przedsiębiorstwach.

Rezultaty projektu zostały wysoko ocenione jako jeden z kilku projektów został zaakceptowany przez europejskie struktury LEONARDO do włączenia jako narzędzia całej Unii Europejskiej , a jednocześnie stanowi rekomendacje dla Zarządu Regionu jako instytucji , która efektywnie może realizować projekty ponadnarodowe  w zakresie edukacji i wypracowania nowych rozwiązań.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę