Nowe kwalifikacje receptą na kryzys

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki

Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw


Termin realizacji: Luty 2010 do Grudnia 2011r

 

Wnioskodawca: Combidata Poland SA

Partner: Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Cel projektu:

Dostosowanie kompetencji 400 Uczestników, poprzez udział  w oferowanych szkoleniach, do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, a tym samym poprawę ich pozycji zawodowej w dobie kryzysu gospodarczego, poprzez:

 •  rozwój kompetencji ICT,
 • rozwój kompetencji językowych i kompetencji osobistych,
 • rozwój kompetencji osób 45+ w zakresie podstaw komputera oraz organizacji pracy własnej i podejmowania decyzji,
 • rozwój kwalifikacji zawodowych przydatnych na stanowiskach

-   podstawowej obsługi,

-   technicznych i informatycznych,

-   handlowo-biznesowych;

 • budowanie nawyku kształcenia przez całe życie oraz inwestowania we własny rozwój oraz wzrost ich umiejętności w zakresie określania swojej ścieżki kariery zawodowej,
 • budowanie neutralnego ze względu na płeć wizerunku zawodów stereotypowo przypisanych płci męskiej.

Rezultaty:

 • Szkolenia z zakresu ICT dla osób poniżej 45 roku życia – 196 osób
 • Szkolenia z kompetencji kluczowych – 300 osób
 • Szkolenia z kompetencji osobistych – 104 osoby
 • Szkolenia z kwalifikacji zawodowych – 406 osób
 • Szkolenia dla osób powyżej 45 roku życia
 • Szkolenia ICT – 233 osoby
 • Szkolenia psychologiczne – 241 osób
 • Szkolenia z zakresu Gender Equality – 474 osoby
Download PDF
Powrót Drukuj stronę