Nowe kawilifikacje receptą na kryzys BIS

bis-logo

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki

Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Okres realizacji: kwiecień 2011 – grudzień 2012

Celem projektu był rozwój kompetencji zawodowych 430 pracujących osób dorosłych (w tym minimum 196 kobiet i minimum 220 osób powyżej 45 roku życia), posiadających miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego, prowadzący do poprawy pozycji zawodowej tych osób na rynku pracy.

Oferta projektu:

Dla każdego uczestnika / uczestniczki projektu przewidziany był pakiet 3 bezpłatnych szkoleń w ramach jednej z 3 ścieżek szkoleniowych

Kompetencje językowe – 1 szkolenie do wyboru

 • Język angielski – poziom podstawowy
 • Język angielski – poziom średniozaawansowany

Kompetencje menedżerskie – 1 szkolenie do wyboru:

 • Negocjacje z komunikacją
 • Prowadzenie profesjonalnych wystąpień i prezentacji

Kompetencje zawodowe – 1 szkolenie do wyboru:

 • Programowanie obrabiarek CNC
 • Obsługa dźwigów
 • Obsługa wózków widłowych
 • Obsługa koparko – spycharki
 • Prawo jazdy kat. C lub C+E
 • Obsługa zespołu maszyn do wytwarzania masy bitumicznej
 • Projektowanie w AUTOCAD
 • Grafika komputerowa – Corel Draw i PhotoShop
 • Administrator sieci komputerowych

Do każdego z ww. szkoleń każdy z beneficjentów otrzymał szkolenie z obsługi komputera wraz z pakietem MS Office na poziomie podstawowym lub zaawansowanym oraz szkolenie Gender Equality – Zasady równych szans.

Dla osób powyżej 45 roku życia dodatkowo:

Wsparcie psychologiczne w jednym z obszarów:

 • Radzenie sobie ze stresem
 • Podejmowanie decyzji i operatywność
 • Organizacja pracy własnej
 • Zarządzanie czasem

Minimum 4 godziny indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz doradztwa zawodowego

Download PDF
Powrót Drukuj stronę