Network of Acre’actors

Projekt realizowany w ramach funduszu Leonardo da Vinci

Ramy czasowe: październik 2004 – październik 2007

Wnioskodawca: MEDEF Franche-Comté

Partnerzy krajowi: RG NSZZ „Solidarność i Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK)

Celem projektu było budowanie modelu wsparcia młodych ludzi w uruchamianiu działalności na własny rachunek.

Rezultaty:

  • Projekt umożliwił utworzenie 10 nowych firm i udzielił dalszego wsparcia dla młodych ludzi w początkowym etapie ich prowadzenia.
  • Utworzono stronę internetową, która opisuje poszczególne etapy tworzenia firmy oraz moduły szkoleniowe
Download PDF
Powrót Drukuj stronę