MAYDAY – Model Aktywnego Wsparcia Pracowników i Firm wobec Zmian Strukturalnych w Gospodarce

Realizowany w ramach projektów innowacyjnych EQUAL dla Polski na lata 2004 – 2006

Termin realizacji: od 2004  do czerwca 2008

Projekt był realizowany przez Region Gdański NSZZ ”Solidarność”, wraz z partnerami: Politechniką Gdańską, Centrum Techniki Okrętowej, Akademią Morską, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Sekcją Krajową Przemysłu Okrętowego NSZZ ”S”, Związkiem Pracodawców „Forum Okrętowe”.

Beneficjenci: Podstawową grupą beneficjentów projektu byli pracownicy w wieku 50 lat życia i więcej (50+) zagrożeni utratą miejsc pracy, zatrudnieni w firmach sektora okrętowego.

Rezultaty:

  •  Przeprowadzono spotkania z około 1200 osobami
  • Przeszkolono około 800 osób w zakresie obsługi komputera, nowoczesnych narzędzi komputerowych (Autocad, obrabiarki sterowane numerycznie), spawania, zarządzania czasem, mentoringu, zarządzania jakością i zarządzania wiedzą
  • Objęto około 200 osób i 30 przedsiębiorstw systemem doradztwa.
  • Zbudowany nowoczesny system informacyjny, w oparciu o platformę internetową, który bezpośrednio dociera do około 1200 osób i dalej jest rozszerzany.
  • Wypracowano nowe, innowacyjne rozwiązania pozwalające na pozyskanie środków finansowych na realizację celów związku w okresie 2007 – 2013.
Download PDF
Powrót Drukuj stronę