Europass – jednolite ramy wspólnotowe dla przejrzystości kwalifikacji kompetencji

Projekt realizowany w ramach funduszu Leonardo da Vinci

Ramy czasowe: październik 2006 – grudzień 2008

Wnioskodawca: Forschungsinstitut Betriebliche Bildung(F-bb)

Partnerzy krajowi: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK) i Region Gdański NSZZ „Solidarność

Projekt stworzył narzędzie, które pomaga młodym ludziom w uświadomieniu im jakie posiadają kompetencje i zapewni przejrzystość posiadanej wiedzy i umiejętności, niezależnie od tego w jaki sposób zostały nabyte.

Umożliwienie młodym użytkownikom Europass CV dokonania wyczerpującego szybkiego i obiektywnego opisu nieformalnie zdobytych kompetencji, który będzie zrozumiały w całej Europie.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę