Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” wraz z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ,,Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności.

Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2012 r do 31 stycznia 2014 r. na obszarze województwa pomorskiego.

Celem głównym Projektu był wzrost liczby firm sektora MMŚP w województwie pomorskim stosujących zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w okresie od VII.2012 do I.2014 poprzez dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat CSR przedstawicielom firm i pracownikom przedsiębiorstw z województwa pomorskiego.

Celami szczegółowymi są:

  • Wzrost liczby przedsiębiorstw sektora MMSP stosujących narzędzia CSR w okresie VII.2012-I.2014
  • Wzrost wiedzy na temat CSR pomorskich przedsiębiorców i pracowników sektora MMSP, przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców ( 200 osób : 80 Kobiet i 120 Mężczyzn) w okresie IX.2012 – VII.2013
  • Zwiększenie o minimum 1000 liczby mieszkańców województwa pomorskiego świadomych korzyści płynących z wdrażania CSR w sektorze MMSP poprzez działania upowszechniające i dystrybucję materiałów instruktażowych w okresie od VII.2012 – I.2014
  • Wzrost wiedzy na temat CSR mieszkańców województwa pomorskiego, pracodawców, pracowników, przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców w okresie od VIII.2012- I.2014.

Do udziału w Projekcie zaprosiliśmy 260 osób (w tym 104 Kobiety i 156 Mężczyzn): przedsiębiorców i pracowników z sektora MMSP, przedstawicieli związków zawodowych oraz związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i społeczności lokalnej.

Wszelkie informacje na temat projektu znajdziecie Państwo na stronie www projektu:

www.elementarzbiznesu.pl

 

W ramach realizacji projektu  zostało opracowane narzędzie, służące do samodzielnego stosowania przez firmy w celu przeprowadzenia dokładnej autodiagnozy w obszarze CSR.

Narzędzie zostało zaprojektowane przez specjalistów z obszaru CSR, doświadczonych również w prowadzeniu projektów badawczych, w oparciu o badania, analizy i raporty dostępne w Polsce i Unii Europejskiej.

W celu zapewnienia wysokiej skuteczności i jakości, narzędzie zostało przetestowane na wybranej grupie firm.

Narzędzie w formie kwestionariusza z kartą oceny jest podstawą do zbierania obiektywnych informacji o działalności badanej firmy w zakresie CSR. Tym samym wspomoże Kapitułę Konkursu ,,Firma z Przyszłością” w wyborze lidera w kategorii ,,Firma Odpowiedzialna w Biznesie Sektora MSP”

Zapraszamy do zapoznania się z kwestionariuszem: Narzędzie do samooceny firm w zakresie CSR

Biuro projektu: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Kierownik projektu : Jagna Łobodzińska

tel. 058 308 43 37

E-mail: j.lobodzinska@www.solidarnosc.gda.pl

Sekretarz projektu: Joanna Szarkowska

tel. 058 308 43 41

E-mail: j.szarkowska@www.solidarnosc.gda.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę