„To be or not to be CSR” – „Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie”

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie

„Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie”

Region Gdański NSZZ „Solidarność” zainicjował realizację nowego projektu „To be or not to be CSR” („Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie”). Jego celem jest promocja zasad społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) pośród pomorskich pracodawców, pracowników, przedstawicieli związków zawodowych, związków pracodawców i mieszkańców naszego województwa oraz polepszenie dialogu społecznego dla wspierania sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.

Projekt finansowany jest przez Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2014 w ramach Funduszu na rzecz Godnej Pracy i  Dialogu Trójstronnego . Jest on formą bezzwrotnej pomocy, przyznanej przez Norwegię państwom członkowskim Unii Europejskiej, w tym Polsce.

Jej zasadniczymi założeniami są przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych.

W ramach projektu przewidziana jest akcja informacyjna o CSR. Planowane są dwie konferencje upowszechniające w Gdańsku i Chojnicach z udziałem ekspertów z Polski i Norwegii, którzy podzielą się również swoją wiedzą o efektach stosowania zasad społecznej odpowiedzialności w praktyce przez firmy norweskie.

W każdym z 16 powiatów województwa pomorskiego zorganizowane zostaną seminaria robocze. Dobre zarządzanie, zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, równość płci – to podstawowe zasady realizujące idee CSR, jakie będzie można poznać podczas tych spotkań.

Do tego należy dodać możliwość wzięcia udziału w 10 szkoleniach tematycznych z zakresu równouprawnienia „Gender Equality”.

W wyniku realizacji projektu zaplanowano także opracowanie dwóch publikacji. Pierwsza z nich dotycząca koncepcji CSR, wymiarom oraz korzyściom płynącym ze stosowania jej zasad. Druga zaś poświęcona kwestiom związanym z równością płci, roli dialogu społecznego jako narzędzia do przełamywania stereotypów, jak i harmonizacji życia zawodowego i prywatnego.

Do udziału w projekcie zapraszamy pracodawców i pracowników, przedstawicieli związków zawodowych oraz związków pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy i społeczności lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat projektu będą sukcesywnie ukazywały się na naszej stronie internetowej www.2beCSR.eu

Biuro projektu:
Region Gdański NSZZ „Solidarność”
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Sekretarz projektu: Joanna Szarkowska
tel. 58 308 42 45
fax. 58 308 44 18
e-mail: j.szarkowska@www.solidarnosc.gda.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę