Akademia Handlowa 50+ – innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+

Pragniemy poinformować, iż Region Gdański NSZZ „Solidarność” z dniem2 maja 2012 r. rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pt.

„Akademia Handlowa 50+ – innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+”

Projekt realizowany jest w partnerstwie z:

Fundacja Gospodarcza (Lider Projektu) – powstała w 1990 roku. Jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce rozpoczęła działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz przeciwdziałania bezrobociu.

ProFirma (Partner) – powstała w 2000 roku, jest ugruntowaną marką na rynku doradczo – szkoleniowym. Zakres jej oferty obejmuje rozwiązania doradcze i szkoleniowe, poczynając od poziomu strategicznego po programy rozwoju kompetencji pojedynczych pracowników.

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ z województwa pomorskiego w zawodach sprzedawca i przedstawiciel handlowy, w celu podniesienia ich adaptacyjności i mobilności zawodowej.

Produktem finalnym projektu będzie kompletny model walidacji i uzupełniania kompetencji, na który składać się będzie:

  • Precyzyjna ocena posiadanych kompetencji;
  • Zindywidualizowana informacja zwrotna dotycząca luk kompetencyjnych;
  • Opracowanie i realizacja indywidualnego procesu rozwoju zawodowego, który w sposób punktowy odpowiadać będzie na potrzeby edukacyjne zdiagnozowane w procesie walidacji;
  • Ponowną walidację i certyfikację.

Model zakłada podejście indywidualne do rozwoju zawodowego, wysoki poziom efektywności kształcenia oraz optymalne zarządzanie motywacją uczestnika procesu.

Przedsięwzięcie jest projektem innowacyjnym – testującym i będzie realizowane od 2 maja 2012 do 31 lipca 2014 roku.

Strona www projektu: www.akademiahandlowa.pl

Download PDF
Powrót Drukuj stronę