Programy europejskie – zakończone„To be or not to be CSR” – „Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie”


Zapraszamy do udziału w nowym projekcie „Być albo nie być społecznie odpowiedzialnym w biznesie” Region Gdański NSZZ „Solidarność” zainicjował realizację nowego projektu „To be or …

Akademia Handlowa 50+ – innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+


Pragniemy poinformować, iż Region Gdański NSZZ „Solidarność” z dniem2 maja 2012 r. rozpoczął realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu …

Opieka plus praca – to się opłaca !


Zwiększenie aktywności zawodowej Kobiet i Mężczyzn zmuszonych do godzenia życia zawodowego i rodzinnego to głównie wyzwanie współczesnego człowieka. Wydaje się, iż w gorszej sytuacji są …

Współpraca i dialog


Czym jest Dialog Społeczny? Dialog społeczny jest narzędziem łączenia i godzenia interesów rozmaitych grup społecznych. Jego celem nadrzędnym staje się zaś budowa ładu społeczno – …

„PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” – Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem!


Wysokie i stale uzupełniane kwalifikacje przyczyniają się do większej wydajności pracy i konkurencyjności gospodarki, umożliwiają elastyczne dopasowanie się do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. …

Elementarz Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu


Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” wraz z Pomorską Izbą Rzemieślniczą Małych i Średnich Przedsiębiorstw realizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego …

Nowy projekt – ICT – Innovative Caregivers Training


Zapraszamy do zapoznania się z nowym projektem realizowanym przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” przy współpracy z partnerami zagranicznymi. Projekt ten realizowany jest w ramach funduszu …

Nowe kawilifikacje receptą na kryzys BIS


Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 …

ECMO – ECVET meets Europass Mobility


Projekt realizowany był w ramach funduszu Leonardo da Vinci Okres realizacji: październik 2010 – wrzesień 2012 Projekt realizowany jest w Partnerstwie z 9 organizacjami z …

Pomorskie Partnerstwo na Rzecz Flexicurity


Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   Priorytet VIII – Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie …

 
  • Strona 1 z 2
  • 1
  • 2
  • >