Programy europejskie – realizowane„STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.” – REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLENIOWEGO


Uczestnikom projektu „Stop bezrobociu! Nowe kwalifikacje na dobry początek.” przysługuje stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniach zawodowych. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem wypłaty …

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2016 – Przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji ICT na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym dla uczestników projektu „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.”


Szanowni Państwo, Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „STOP BEZROBOCIU! NOWE KWALIFIKACJE NA DOBRY POCZĄTEK.” …

Jesteś osobą bezrobotną? – ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO PROJEKTU! – „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.”


Od października 2016r. rozpoczynamy nabór do nowego projektu realizowanego przez Region Gdański NSZZ „Solidarność” w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców „Forum Okrętowym” zatytułowanego „STOP BEZROBOCIU! Nowe …

STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek – ZACZYNAMY NOWY PROJEKT


ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE! Ze wsparcia można skorzystać w okresie WRZESIEŃ 2016 – PAŹDZIERNIK 2018   Celem naszego projektu jest dostarczenie jego uczestnikom …