Zmiana terminu konferencji – 13 marca 2015 r. Starogard Gdański

813pwp

Region Gdański NSZZ „Solidarność“

oraz

Związek Pracodawców Forum Okrętowe

zapraszają do bezpłatnego udziału w konferencji

na temat promocji kształcenia ustawicznego

Pierwsza z trzech zaplanowanych konferencji w ramach realizacji projektu „PWP – Partnerstwo na rzecz promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych w województwie pomorskim” odbędzie się 13 marca 2015 r. w Starogardzie Gdańskim, w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Rynek 19.

Wysokie i stale uzupełniane kwalifikacje przyczyniają się do większej wydajności pracy i konkurencyjności przedsiębiorstw, umożliwiają elastyczne dopasowanie się do ciągle zmieniających się potrzeb gospodarki.

  • Wypracowany w projekcie nowy model promocji kształcenia ustawicznego pokaże w jaki sposób pozyskać środki na rozwój własny i pracowników przedsiębiorstw.

  • Ośrodki szkoleniowe dowiedzą się jak wypromować swoją ofertę na pomorskim rynku pracy w oparciu o doświadczenia zagranicznych partnerów projektu z Danii i Finlandii.

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w spotkaniu pracodawców i pracowników, przedstawicieli związków pracodawców i związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych zaangażowanych w kształcenie ustawiczne oraz instytucji rynku pracy zamieszkałych na terenie województwa pomorskiego.

Aby zgłosić się do udziału w seminarium, należy zapoznać się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie, następnie wypełnić Formularz zgłoszeniowy i przesłać go na e-mail: r.domzalska@solidarnosc.gda.pl lub rekrutacja@forumokretowe.org.pl; faksem na numer (58) 308 44 18; bądź pocztą tradycyjną na adres: Region Gdański NSZZ „Solidarność”, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24.

Plan konferencji oraz niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu

www.edukacjapomorskie.eu

Rekrutacja prowadzona będzie do wyczerpania wolnych miejsc.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Download PDF
Powrót Drukuj stronę