Zapytanie ofertowe nr 4 – Przeprowadzenie treningu umiejętności społecznych dla uczestników projektu „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.”

Szanowni Państwo,

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „STOP BEZROBOCIU! NOWE KWALIFIKACJE NA DOBRY POCZĄTEK.” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Trenera Specjalisty umiejętności społecznych KOD CPV  80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

 

Termin składania ofert upływa 08.11.2016 r. o godzinie 16:00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem e-mail i numerem telefonu:

j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

tel. 58 308 43 29

 

Materiały do pobrania :

1. 5.2.2 Zapytanie ofertowe Trener Specjalista Umiejętności Społecznych

2. 5.2.2 Formularz ofertowy_ Trener Umiejętności Społeczne

Download PDF
Powrót Drukuj stronę