ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/11/2016 – WYKONANIE USŁUG CATERINGOWYCH w ramach projektu „Stop bezrobociu! Nowe kwalifikacje na dobry poczatek.”

Szanowni Państwo,

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 , będący Wnioskodawcą  projektu pt. ,,STOP BEZROBOCIU! NOWE KWALIFIKACJE NA DOBRY POCZĄTEK.” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usług cateringowych, obejmujących odpowiednio serwis kawowy i obiadowy dla Uczestników projektu, świadczonych na terenie miasta Gdańsk lub w innej lokalizacji na terenie województwa pomorskiego.

Termin składania ofert upływa 16.12.2016 r. o godzinie 16:00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem e-mail i numerem telefonu:

j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

tel. 58 308 43 29

Materiały do pobrania :

  1. 5.2.2 Zapytanie ofertowe Usługi cateringowe
  2. 5.2.2 Załącznik 1 Formularz ofertowy
  3. 5.2.2 Załącznik 2 Oświadczenie dotyczące spełniania klauzuli społecznej
Download PDF
Powrót Drukuj stronę