Zapytanie ofertowe nr 2.16/POWER/6/2018 – Trener szkoleń ekonomicznych

Szanowni Państwo,

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Trenera szkoleń ekonomicznych.

Termin składania ofert upływa 15.11.2018 r. o godzinie 14:00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem e-mail i numerem telefonu:

j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

tel. 058 308 43 29

 

Materiały do pobrania:

  1. 2.16 – Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Download PDF
Powrót Drukuj stronę