Zapytanie ofertowe nr 2.16/POWER/5/2018 – zapewnienie usług transportowych dla uczestników szkoleń oraz trenerów w ramach projektu „Wiem więcej – działam skutecznie!”

Szanowni Państwo,

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na zapewnienie usług transportowych dla uczestników szkoleń oraz trenerów.

Termin składania ofert upływa 14.09.2018 r. o godzinie 14:00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem e-mail i numerem telefonu:

j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

tel. 58 308 43 29

Materiały do pobrania :

  1. Zapytanie ofertowe – Transport – Gdańsk
  2. Formularz ofertowy – Transport – Gdańsk
Download PDF
Powrót Drukuj stronę