Zapytanie ofertowe nr 2.16/POWER/2/2018 – Zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników szkoleń wraz z zapewnieniem sal szkoleniowych

Szanowni Państwo,

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą  projektu pt. „WIEM WIĘCEJ – DZIAŁAM SKUTECZNIE!” współfinansowanego środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na usługi zapewnienia noclegów i wyżywienia dla uczestników wraz zapewnieniem sal szkoleniowych w maksymalnej odległości 100 km od Gdańska

 

Termin składania ofert upływa 17.08.2018 r. o godzinie 14:00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem e-mail i numerem telefonu:

j.lobodzińska@solidarnosc.gda.pl

tel. 501 673 146

 

Materiały do pobrania :

  1. 2.16 – Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej
Download PDF
Powrót Drukuj stronę