ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2016 – Przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji ICT na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym dla uczestników projektu „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.”

Szanowni Państwo,

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Wnioskodawcą projektu pt. „STOP BEZROBOCIU! NOWE KWALIFIKACJE NA DOBRY POCZĄTEK.” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na stanowisko Trenera Specjalisty ds. IT KOD CPV  80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe.

 

Termin składania ofert upływa 18.11.2016 r. o godzinie 16:00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem e-mail i numerem telefonu:

j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

tel. 58 308 43 29

 

Materiały do pobrania :

  1. 5.2.2 Zapytanie ofertowe Trener specjalista ds IT
  2. 5.2.2 Formularz ofertowy_ Trener specjalista ds IT
Download PDF
Powrót Drukuj stronę