Zapytanie ofertowe nr 1 – Przeprowadzenie usługi wsparcia psychologiczno-doradczego dla uczestników projektu „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.”

Szanowni Państwo,

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, będący Liderem projektu pt. „STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi wsparcia psychologiczno-doradczego dla uczestników projektu (CPV 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne). Szczegółowy opis oraz wytyczne w zakresie postępowania ofertowego znajdują się w załączeniu.

Termin składania ofert upływa 28.10.2016 r. o godzinie 16:00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod następującym adresem e-mail i numerem telefonu:

j.szarkowska@solidarnosc.gda.pl

tel. 58 308 43 29

 

Materiały do pobrania :

1. 5.2.2 – Zapytanie ofertowe – Wsparcie psychologiczne

2. 5.2.2 – Zapytanie ofertowe – Wsparcie psychologiczne – Formularz ofertowy

 

Download PDF
Powrót Drukuj stronę